Spolok Permon Marianka – návšteva zo Španielska

|

Odborníci na bridlicu zo Španielska navštívili Marianku

Spolok Permon Marianka hostil dňa 20. 1. 2023 v Marianke dvoch španielskych odborníkov na bridlicu, profesora z Univerzity v Oviede Víctoria Cárdenesa Van den Eynde a riaditeľa firmy Be Natural, ktorá ťaží a spracováva bridlicu, Juliana Calvu.

Spolok Permon Marianka pripravil pre hostí zaujímavý program. Ráno to bolo prijatie na Ústave vied o Zemi SAV. Potom to bola v Borinke prehliadka miesta, kde sa v minulosti realizovala ťažba mangánovej rudy v marianskych bridliciach. Ďalej pokračovali do Marianky, kde ich privítala starostka Zuzana Iváková spolu s poslancom Máriom Bubničom. Nakoľko je pani starostka dcérou pokrývača bolo sa o čom s hosťami rozprávať. Diskusia sa niesla vo veľmi priateľskej atmosfére a bola zakončená zápisom do obecnej kroniky. Nasledovala prehliadka zvyšku bývalej lomovej steny tzv. Šifrovej jamy, Kaplnky sv. Barbory, informačného panelu Slovenskej banskej cesty a banského vozíka. Po krátkom obede delegáciu prijal v Bazilike narodenia Panny Márie v Marianke kaplán Marek Vadrna, ktorý prítomným ukázal interiér baziliky a v krátkosti porozprával o jej histórii. Na záver si španielski hostia pozreli Miniexpozíciu ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Oboznámili sa tu s históriu jej vybudovania, históriou ťažby a spracovania bridlice v Marianke a jednotlivými tabuľami a exponátmi. Vyskúšali si aj výrobu srdiečok z bridlice. Na druhý deň španielskych hostí čakali kolegovia z partnerskej Krajiny břidlice na Morave, kde boli hlavnými bodmi programu návšteva Múzea bridlice v Budišove nad Budišovkou a prehliadka bridlicového Flascharova dolu pri meste Odry. Na prijatí hostí sa za Spolok Permon Marianka podieľali Jozef Kráľ, Roman Lehotský, Ján Madarás, Ivan Paška a Marián Pavlovič.

Ambíciou španielskych hostí je vybudovať v Španielsku celosvetové múzeum bridlice a marianska bridlica a Marianka v ňom budú mať určite svoje miesto.

Text: Roman Lehotský

Foto: Ivan Paška, Roman Lehotský

 

 

 

Slate Definition | Roofing slate maintenance | SLATE natural benefits